Nosferatu Statue

Daniele angelozzi nosferatu 124
Daniele angelozzi nosferatu 128
Daniele angelozzi nosferatu 129
Daniele angelozzi nosferatu 130
Daniele angelozzi nosferatu 125
Daniele angelozzi nosferatu 126
Daniele angelozzi nosferatu 127
Daniele angelozzi nosferatuprint
3d printed model

Sculpt made a while ago for a 3d print, based on the original nosferatu movie